ASHA: Normal Dil Gelişiminin Sınırları

 ASHA: Normal Dil Gelişiminin Sınırları
Okunuyor ASHA: Normal Dil Gelişiminin Sınırları

ASHA: Normal Dil Gelişiminin Sınırları

Normal Dil Gelişiminin Sınırları
4 - 6 Ay alıcı dil,
4 - 6 Ay ifade edici dil,
7 ay - 1 yaş alıcı dil,
7 ay - 1 yaş ifade edici dil,
1 - 2 yaş alıcı dil,
1 - 2 yaş ifade edici dil,
Normal dil gelişimi,
Normal alıcı ve ifade edici dil gelişimi,

ASHA tarafından normal bir dilin gelişim sınırları alıcı ve ifade edici dil olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

Alıcı Dil İfade Edici Dil
0-3 ay
 Yüksek sesten irkilir.
 Kendisiyle konuşulduğu zaman
sessizleşir ya da gülümser.
 Sesleri tanımaya çalışır.
 Bir ses duyduğu zaman emme
hareketini artırır veya azaltır.
0-3 ay
 Keyif sesleri çıkartır.
 Farklı gereksinimler için farklı
ağlama sesleri vardır.
 Tanıdığı kişileri görünce gülümser.
 Gülümseyerek memnuniyetini
belirtir.
 Gığıldamaya (cooing) başlar.
4-6 ay
 Gözlerini sesin geldiği yöne
döndürür.
 Ses tonundaki değişikliklere tepki
verir.
 Sesli oyuncakların farkına varır.
 Müzik sesine ilgi gösterir.
4-6 ay
 Babıldamaya başlar ve /p/ , /b/ , /m/
seslerini içeren sesler çıkarır.
 Mutlu ve mutsuz olduğunu belirten
sesler çıkarır.
7 ay-1 yaş
 Ce-e, saklambaç gibi oyunları sever.
 Sesin geldiği yere döner ve bakar.
 Konuşulduğu zaman dinler.
 Belirli nesnelerin (bardak, biberon,
ayakkabı) adını tanır.
 İsteklere, sorulara yanıt verir.
7 ay- 1 yaş
 Kısa ve uzun babıldamalar (tata papa
baba baba) başlar.
 İlgi çekmek için sesler çıkarır.
 Değişik sesleri taklit eder.
 Bir ya da iki sözcük (baba, dede,
anne gibi) söyler.
1-2 yaş
 Tek aşamalı komutları anlar ve
yerine getirir, basit soruları anlar.
 Bazı vücut bölümlerini gösterir.
 Sık kullanılan nesneleri tanıyabilir.
 Basit şarkı, öykü ve tekerlemeleri
dinler.
1-2 yaş
 Kullandığı sözcüklerde hızlı bir artış
görülür.
 İki sözcüklü cümlecikleri kurar.
 Kısa soru cümlecikleri kurabilir.
2-3 yaş
 Anlamlardaki farklılıkları anlamaya
başlar (Git-Dur, İçinde-Dışında,
Büyük-Küçük, Aşağı-Yukarı)
 İki aşamalı konutları anlar ve yerine
getirir.
2-3 yaş
 İsteklerini anlatmak için 2-3
sözcükten oluşan cümleler kullanır.
 Konuşmaları yakınları tarafından
rahatça anlaşılır.
 Nesneleri isimlendirir.
Kaynak: www.asha.org

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın